Biden nói nhịu Ukrainian thành Iranian – Tổng thống lẩm cẩm nhất mọi thời đại?

Biden nói nhịu

Trong bài phát biểu về tình hình Ukraine gần đây tại thượng viện trước sự có mặt của đại diện Ukraine, tổng thống già nhất (mà cũng thể là lẩm cẩm nhất) mọi thời đại của Mỹ,- ông Biden nói nhịu: “Putin may circle Kyiv with tanks, but he will never gain the hearts and souls of the Iranian people.” (Tạm dịch: Putin có thể chiếm được Kiev với xe tăng, nhưng ông ý không bao giờ chiếm được trái tim và tâm hồn những người Iran).

Thật ra ông Biden chỉ đơn giản là đã nhầm Ukrainian thành Iranian, có thể bởi chữ Ukrainian trên máy nhắc chữ bị ngắt dòng nên ông đọc lộn luôn. Có điều trong phát biểu về Ukraine mà ông vẫn đọc lộn được thì cũng chịu.

Sự cố này khiến dân tình thêm thắc mắc về khả năng tỉnh táo điều hành đất nước của ông cụ đã ngót ngét 80 này. Riêng lúc ông nói nhịu thì bà phó tổng thống, chủ tịch thượng viện và đại diện Ukraine đã ngao ngán lắm rồi…